Ολιστική μάθηση για την εργασιακή ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία

Σχετικά με το Έργο

Το INCLUJOBS στοχεύει στη μείωση του χάσματος στο δικαίωμα για εργασία ατόμων με νοητική αναπηρία, προωθώντας την εργασιακή ένταξή τους, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τρεις κύριες ομάδες στόχου: τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τις επιχειρήσεις, καθώς  και τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν

Την παροχή απαραίτητης γνώσης σε εκπαιδευτικούς  ειδικής αγωγής, ώστε να καθοδηγούν τα άτομα με νοητική αναπηρία που  συνοδεύουν στην αναζήτηση εργασίας.

Την ευαισθητοποίηση στελεχών επιχειρήσεων  για τη σπουδαιότητα της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ, μέσω πληροφοριακού υλικού που αφορά τις δυνατότητες των ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς και τα οφέλη της εργασιακής τους ένταξης.

Την παροχή απαραίτητων εργαλείων και γνώσης στα άτομα με νοητική αναπηρία στην αναζήτηση και απόκτηση εργασίας στους τομείς του Τουρισμού, της Βιομηχανίας και των νέων Τεχνολογιών.

Τη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου (Πλατφόρμας) σύνδεσης μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων ομάδων στόχου, που θα οδηγήσει στην αύξηση των ευκαιριών εργασιακής ένταξης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Αποτελέσματα του έργου

Τα παρακάτω είναι τα αποτελέσματα του Έργου INCLUJOBS:

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής  παρέχοντας τους πληροφορίες στην κατανόηση των αναγκών τόσο των ατόμων με νοητική αναπηρία στον εργασιακό τους χώρο,  όσο και των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ένα ΑμεΑ

Εγχειρίδιο για την Ευαισθητοποίηση δυνητικών Εργοδοτών ΑμεΑ

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής  παρέχοντας πληροφορίες για την κατανόηση τόσο των αναγκών  τον ατόμων με νοητική αναπηρία στον εργασιακό τους  χώρο, όσο και των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν ένα ΑμεΑ.

Εργαλειοθήκη (toolkit) εύρεσης εργασίας σε άτομα με νοητική αναπηρία

Ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή παιγνιδιού, ειδικά διαμορφωμένων  για την προώθηση της απασχόλησης σε άτομα με νοητική αναπηρία

Διαδικτυακή Πλατφόρμα INCLUJOBS

Μια πλατφόρμα που έχει στόχο να συνδέει άτομα με νοητική αναπηρία, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και επιχειρηματίες με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου προώθησης της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικά παιχνίδια.

σύντομα διαθέσιμο

Συνεργασία

AIJU

Η Ένωση Έρευνας στη Βιομηχανία Παιχνιδιών (AIJU) είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός από το Ίμπι (Αλικάντε) στην Ισπανία. Κύριος στόχος τους σε σχέση με τον τελικό χρήστη είναι η εκπόνηση μελετών σχετικά με το παιδί, με εξειδίκευση στην  έρευνα  για τις απαιτήσεις των χρηστών με στόχο την πιστοποίηση.

Αυτός ο τομέας διεξάγει έρευνες βασισμένες σε πληροφορίες που λαμβάνονται από κέντρα παιχνιδιού, σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, συλλόγους με στόχο την παροχή βοήθειας  ευάλωτων ομάδων, ομάδων καταναλωτών κλπ.

AIS

Ο Αυστριακός Οργανισμός για μια Συμπεριληπτική Κοινωνία (AIS) είναι μια μη κυβερνητική ερευνητική οργάνωση με έδρα τη Βιέννη στην Αυστρία. Στόχος της είναι να προσφέρει σε άτομα από ευάλωτες ομάδες  με κοινωνικές, εκπαιδευτικές, σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές μειονεξίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής.

Puzzle

Η Puzzle είναι μια Κοινωνική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να φέρει μια νέα πνοή στον τομέα της παροχής κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, αντλώντας έμπνευση  από τα ιδεώδη της κοινωνικής ένταξης και της ίσης και ενεργητικής συμμετοχής όλων των ανθρώπων. Ακράδαντα μάχονται για την  ισότιμη ένταξη των ατόμων στην κοινωνία, μια και όλοι έχουν δικαίωμα στον σεβασμό, στην ίση μεταχείριση και στις ίσες  ευκαιρίες ώστε να συμβάλουν ενεργά στην κοινότητα και  να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Άλλωστε ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και εξίσου σημαντικός αποτελώντας όπως όλη η κοινωνία κομμάτια του παζλ. Η Puzzle στοχεύει στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό στο Ρέθυμνο Κρήτης είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Στόχος του είναι η υποστήριξη και η εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους, προσφέροντας τόσο ευαισθητοποίηση, όσο και υποστήριξη στην εκπαίδευση και στη κοινωνική ένταξη. Επίσης προσφέρει προγράμματα εργασιακής ένταξης για τη διαχείριση ατόμων με νοητική αναπηρία στη  κοινωνική  και  εργασιακή ένταξη με στόχο  την  αυτονομία και την ποιοτική διαβίωση των ΑμεΑ.

Viteco

Η VITECO ως φορέας παρέχει δια βίου εκπαίδευση στην τεχνολογία. Έχει ως κύρια δραστηριότητα την επαγγελματική εκπαίδευση και  κατάρτιση (VET), την ανάπτυξη λύσεων μέσω διαδικτύου και τη  διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου με στόχο τη συνεργατική μάθηση. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από την παροχή πλατφορμών e-learning μέχρι και  την ανάπτυξη περιεχομένων SCORM. Η VITECO παρέχει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις που στοχεύουν στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε χρήστη. Η εμπειρία στην Έρευνα και Ανάπτυξη και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει αποκτηθεί μέσω της συμμετοχής σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Manual for Special Educators

Handbook for inclusive JOb Employers Awareness